آرشیو شهریور ماه 1398

من کارم فنی هست و دوست دارم که مطالبی که به ذهنم میرسه درباره کارهای مختلف بنویسم.

خدمات فوری لوله بازکنی غرب تهران

۱۰۲ بازديد
خدمات لوله بازکنی غرب تهران فعلا در قضیه رفع گرفتگی لوله در تمام بخشها غرب تهران در درحال حاضر عمل میباشد . باز کردن لوله با امکانات امروزی و تکنولوژی روز عالم انجام میشود .